Learning resources _T

Mokymo(si) ištekliai

Projektas APRICOT siekia pateikti gaires suaugusiųjų švietėjams, kaip padėti tėvams ir seneliams ugdyti savo vaikų medijų, ypatingai skaitmeninių, raštingumą ir saugų jų naudojimą. Mes tikime, kad suaugusieji nori ir geba prisidėti prie prasmingo vaikų ugdymo.

Kviečiame peržiūrėti ir / ar atsisiųsti medžiagą, kuri padės jums įgyvendinant šią svarbią užduotį. Medžiaga yra nemokama ir prieinama kaip atvirieji švietimo ištekliai.

Medžiaga yra licencijuota Creative Commons licencija Attribution-ShareAlike 4.0 International. Ši licencija suteikia teisę laisvai naudoti, papildyti, keisti turinį ar, juo remiantis, kurti savo medžiagą. Tačiau reikalaujama, kad savo medžiagą platintumėte tomis pačiomis sąlygomis kaip originalas, paminėdami projektą APRICOT ir programą „Ersamus+“ bei licencijos tipą (Creative Commons licencija Attribution-ShareAlike 4.0 International) ir nurodydami, jei buvo atlikti pakeitimai. Tai galite daryti bet kokiu protingumo principu paremtu būdu, išskyrus tokį, kuris leistų manyti, kad autoriai pritaria jums arba jūsų medžiagai.