Mokymo(si) ištekliai tėvams (seneliams)

Moralinės dilemos šiuolaikiniame pasaulyje

Moral Dilemmas in the Contemporary World

Šiais laikais, kai reikia ką nors sužinoti, rasti problemos sprendimo būdą, pirmiausia informacijos ieškoma internete.
Kalbant apie moralines dilemas, sprendimus dažniausiai priimame remdamiesi savo vertybėmis ir etikos kodeksu, kuris formuojasi per visą mūsų gyvenimą.
Jei mūsų vertybinis pagrindas dar ir paremtas išsamia, patikima informacija bei giliu apmąstymu, galime geriau pasiruošti priimti naujus sprendimus, o senuosius permąstyti, pakeisti, patobulinti. Tokiu būdu sudaromos prielaidos mūsų moraliniam augimui ir tobulėjimui.
Vaikų dorinis ugdymas yra viena svarbiausių mūsų, tėvų ir senelių, pareigų. Štai kodėl vis svarbiau yra mokyti savo vaikus ieškoti patikimos informacijos, kuri padėtų priimti etiškus sprendimus.

Moralinės dilemos šiuolaikiniame pasaulyje
Moralinės dilemos šiuolaikiniame pasaulyjePeržiūrėti